Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Dijital101 - Sefa Sekman (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Ali Rıza Gürcan Cad. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter Meridyen İş Merkezi No: 1 Kat: 6 D:241/D Merter / İstanbul
Telefon: + 90 212 909 45 47
Faks: + 90 212 909 45 47
E-Posta: destek@netders.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.netders.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Hizmetin türü, süresi, ücreti ve ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış ücreti ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

4.2 - Sözleşme konusu hizmetler, ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından en geç 24 saat içerisinde ALICI'nın hesabına tanımlanarak kullanması sağlanacaktır. Teknik nedenlerden dolayı 3 işgünü içerisinde satın alınan hizmet ALICI hesabına tanımlanamazsa ALICI'nın talep etmesi durumunda ücret iadesi yapılır. 

4.3 - Sözleşme konusu hizmet başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu hizmetin siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI hesabına tanımlanmasından sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu hizmetin ALICI hesabına tanımlanması için işbu sözleşmenin okunup, onaylanması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SATICI ilgili hizmetin kullanımını ALICI hesabından kaldırır.

4.7- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin ödeme işleminin tamamlanması ve hesabına tanımlandığı andan itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'nın satın almış olduğu hizmete ait fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen hizmetin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
 
DİĞER HUSUSLAR

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Geri Dön
Netders.com

Eğitim fırsatları e-posta adresinize gelsinNetders.com internet üzerinden eğitmenler ile öğrencileri buluşturarak online eğitim imkanı sunan bir internet sitesidir. Herhangi bir kurum ile bağı yoktur.

Netders.com'a üye olarak Kullanım sözleşmesi'ni kabul etmiş sayılırsınız.

© 2013 - 2020 Netders.com | Tüm hakları saklıdır. | 0.3865

Netders.com Saati: 14 Temmuz 2020 08:20